Privacy Verklaring voor Qamel

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Qamel BV (KvK 30149110).

Toepassing

Qamel wil bezoekers van de website, klanten en prospects zo goed mogelijk van dienst zijn. Ook willen we inzicht in resultaten van onze business development. Qamel verwerkt daartoe persoonsgegevens van de volgende personen:

 • Klanten met wie een overeenkomst is gesloten;
 • Mensen die via de website een informatie-aanvraag doen, zich inschrijven voor een webinar, workshop of adviessessie of een whitepaper of andere kennismedia downloaden;
 • Mensen die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief of het volgen van de Qamelblog;
 • Mensen die via de website feedback aan ons geven;
 • Bezoekers van onze website.

Waarom verwerkt Qamel persoonsgegevens?

Qamel gebruikt de persoonsgegevens om de informatie of services waar je om vraagt te kunnen leveren. Bijvoorbeeld om je een gepersonaliseerde e-mailing, waarvan wij denken dat die relevant voor je is, te kunnen sturen.

Dit zijn de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomsten, waaronder facturatie;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals administratie- en bewaarplicht t.b.v. de belastingdienst;
 • Het vanuit service- of marketingdoeleinden via verschillende kanalen met je communiceren;
 • Het relevant maken van onze communicatie met jou, door de inhoud aan te passen aan jouw interesses/klikgedrag;
 • Het verbeteren van onze website en communicatie.

Welke persoonsgegevens verwerkt Qamel?

Wij gebruiken cookies op onze website. Een cookie is een tekstbestand die onze server naar je browser stuurt. Zo kan onze server jou herkennen als je terugkomt op onze website. Van bezoekers op de website of personen die een aanvraag of inschrijving doen verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Adres, woonplaats;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Opt-in voor e-mailings;
 • Bedrijf;
 • Functie;
 • Contactgeschiedenis;
 • Surfgedrag;
 • Open- en klikgedrag in e-mailings;
 • IP-adres, cookie ID, social media ID;
 • Openbare data verkregen van internet en social media profielen.

Van klanten verwerken wij daarnaast betaal- en factureringsgegevens en gegevens m.b.t. het afnemen van onze dienstverlening.

Uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens

Uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals die hierboven beschreven zijn.

Wij verstrekken de gegevens nooit aan derden, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn.

De gegevens kunnen zowel in de EU (Europese Unie) als daarbuiten verwerkt worden. Verwerking buiten de EU vindt alleen plaats als er passende maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat de verwerking volgens de Europese regels (GDPR / AVG) plaatsvindt.  

Bewaartermijn

Zolang er contact met je is, worden de persoonsgegevens bewaard. Vanaf het moment dat er geen contact meer is, worden de gegevens nog 2 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Beveiliging

Qamel heeft passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Er zijn een beveiligingsbeleid en – maatregelen van kracht, die periodiek gecontroleerd en geüpdate worden.

Privacy Waarborg

Qamel beschikt over het DDMA Privacy Waarborg. Dit keurmerk is door de DDMA Privacy Autoriteit toegekend na een privacy en security-check.

Jouw rechten

Indien je wilt weten welke gegevens Qamel van je heeft en voor welke doeleinden deze worden verwerkt, je je persoonsgegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kun je om inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens verzoeken. Ook heb je de mogelijkheid in verzet te gaan tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit kun je doen door een e-mailbericht te sturen naar privacy@qamel.nl.

Wijzigingen

Qamel behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Wijzigingen worden op deze websitepagina doorgevoerd.

Deze versie is opgesteld op 13 maart 2018.

Contactgegevens

Qamel BV
Vreeswijksestraatweg 22
3432 NA Nieuwegein
Tel. 030-6875033
privacy@qamel.nl

VOLG ONS