Vakdag Fondsenwerving

Vakdag Fondsenwerving 2015: de reis van de donateur, de customer journey

Vakdag Fondsenwerving

De Vakdag Fondsenwerving is een grote inspiratiebron voor de goede doelen wereld. De presentaties geven fondsenwervers nieuwe inzichten om het traject van fan naar donateur goed in te richten en om in te spelen op het veranderende geefgedrag van donateurs. Een van de presentaties die dit belicht is die van Jos Jelier ‘Ontdek de waarde van een 360 graden donateursprofiel’.

In dit artikel lees je zijn 3-stappenaanpak voor het ontwikkelen van een donateursprofiel om de customer journey in te richten.