Privacy Waarborg voor Qamel

DDMA Privacy waarborg

DDMA Privacy waarborg

Qamel heeft het DDMA Privacy Waarborg toegekend gekregen.

  • Zekerheid dat de privacywetgeving en Code E-mail gevolgd worden
  • De garantie van een jaarlijkse controle op de juiste verwerking van persoonsgegevens
  • Gratis toegang tot een online klachtenloket en onafhankelijke handhaver
  • Gegarandeerde behandeling van je klacht

Het DDMA Privacy Waarborg is een keurmerk waarmee organisaties je laten zien dat zij op een correcte manier persoonsgegevens gebruiken voor reclamedoeleinden. Het waarborg wordt uitsluitend gevoerd door organisaties die zijn aangesloten bij de branchevereniging DDMA. Deze organisaties hebben zichzelf extra strenge regels opgelegd die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden. Deze extra regels zijn onderdeel van de zelfregulering en staan vastgelegd in een aantal Codes, te vinden op de DDMA website. De organisaties die het Waarborg voeren worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van de wetgeving en zelfregulering.

> Ga naar de website van het Privacy Waarborg

VOLG ONS