Vakblad
Fondsenwervering

VOLG ONS

Benchmarks en trends online fondsenwerving

Goede doelen zijn gewend om continu de inkomsten en uitgaven bij te houden en te verantwoorden. Maar weet je eigenlijk wat je inspanningen voor online fondsenwerving je oplevert?

Download het artikel “Benchmarks en trends online fondsenwerving“.

  • Wat zijn de belangrijkste benchmarks voor e-mailmarketing?
  • Ontdek hoe jouw benchmarks zich verhouden tot de markt
  • Welke rol heeft e-mail bij online fondsenwerving

Een interessant artikel dat je helpt je te focussen op de belangrijkste benchmarks en waarmee je leert hoe jouw benchmarks zich verhouden tot andere fondsenwervende organisaties.